De nieuwsbrief van november 2017 is uit.

Nu, aan het eind van 2017, brengen we u weer met veel plezier op de hoogte van het wel en wee van onze studenten. Sinds we 2009 startten met het verstrekken van studiebeurzen voor de universiteit of hogeschool hebben bijna 150 studenten een beurs van ons ontvangen. We hebben nog steeds veel aanvragen voor nieuwe beurzen, maar helaas kunnen we die op dit moment niet honoreren, omdat we willen garanderen dat de studenten hun gehele studie kunnen afmaken. Wilt u een student voor meerdere jaren ondersteunen, laat het ons weten. 

Het is van groot belang dat jonge Tibetanen goed opgeleid zijn om een kans te hebben in de maatschappij. Met uw financiële ondersteuning, krijgen op dit moment  25 studenten een beurs van de stichting. De studenten zijn erg blij met uw hulp, want zonder die hulp zouden ze niet kunnen studeren of hun schoolopleiding kunnen afmaken. Ze schreven ons weer mooie en ontroerende bedankbrieven, die u in de nieuwsbrief kunt lezen.  

Lees de Nieuwsbrief van november 2017

Wilt u een donatie overmaken?

Ons banknummer is:NL27INGB0008015905

Het financieel jaarverslag 2016 staat onder 'Financieel beleid'. 

Internetbedrijf Slash2 in Groningen sponsorde ons met het ontwikkelen van een Content Management Systeem.