Donateur worden

Als je de Tibetaanse kinderen een warm hart toedraagt en de stichting wilt steunen, maak dan een bijdrage overmaken op bankrekening NL27INGB0008015905 ten name van Stichting Tibet naar School, Groningen.

Wij werken niet met incasso of machtigingen, maar wil je ons blijvend steunen dan kun je dit regelen met een periodieke overschrijving naar het genoemde rekeningnummer.

Op de rekeningafschriften kunnen wij niet altijd zien wat het adres van de gulle gever is, dus als u in het vervolg geïnformeerd wilt blijven over de projecten in Tibet, vul dan het onderstaande formulier in.

Hoe groot of klein je bijdrage ook is: namens de kinderen in Tibet héél hartelijk bedankt!