Ondersteuning onderwijs 1998-2008

Tussen 1998 tot 2008 heeft de stichting veel voor het onderwijs en de gezondheidszorg op het platteland van Tibet kunnen doen. We ondersteunden 9 basisscholen, waardoor in 10 jaar bijna 1000 leerlingen onderwijs kregen. We zetten drie kleine gezondheidscentra op, waardoor mensen op het platteland toegang kregen tot de meest elementaire gezondheidszorg.
In 2004 startten we met een school voor beroepsonderwijs waar ruim 15 leerlingen het vak van timmerman of schilder leerden. Zie ook: Basisschool Historie 1998-2008
De stichting ondersteunde in die tijd ook een beperkt aantal getalenteerde studenten, zodat ze naar het hoger onderwijs konden in Lhasa. Enkele studenten studeerden aan een universiteit in China.
 

Wangmo en Drolma doen de lerarenopleiding.

Veranderingen na 2008

In 2008 leidden de onlusten in Lhasa in de aanloop tot de Olympische Spelen in Beijing tot grote veranderingen en die hadden ook consequenties voor onze projecten. Chinese restricties leidden ertoe dat basisscholen geen hulp meer mochten ontvangen van buitenaf. Dat betekende dus ook dat de stichting geen steun meer mocht verlenen aan de basisscholen, maar alleen nog maar aan individuele leerlingen. Onze belangrijkste doelstelling, de ondersteuning van basisscholen op het platteland, was dus niet meer mogelijk.
De stichting kon gelukkig haar voornaamste doelstelling, het verbeteren van onderwijs aan  jonge Tibetanen, voortzetten, want zonder een goede opleiding hebben jonge Tibetanen geen kans in de maatschappij.
 

Sinds 2008 richten we ons op het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle jonge Tibetanen. Daarnaast ondersteunen we leerlingen die hun schoolopleiding niet konden voortzetten, omdat hun ouders te arm zijn om het schoolgeld te betalen. Vanaf 2008 hebben ruim 150 jonge Tibetanen een studiebeurs ontvangen. Op dit moment volgen 25 jonge Tibetanen een school- of universitaire opleiding met een studiebeurs van onze stichting. 

We blijven de studenten volgen om te zien hoe het met hun gaat en of zij met hun diploma op zak betere kansen op de arbeidsmarkt hebben. Tot nu toe wijzen de ervaringen uit dat dit inderdaad zo is. Bijna alleTibetaanse jongeren die hun studie hebben afgerond, hebben betaald werk, waardoor ze zelf een betere toekomst hebben, maar ook hun familie kunnen ondersteunen.
We zien ook dat steeds meer studenten een ICT-opleiding gaan volgen. Daar zijn we blij mee, want ook in Tibet neemt het gebruik van computers en social media in rap tempo toe.

Dawa kan door een studiebeurs haar middelbare school afmaken.

Veel leerlingen en studenten, die we helpen met een studiebeurs, komen van het platteland waar hun familie van oudsher als nomade rondtrok. De nomadische leefstijl is echter in snel tempo aan het veranderen en deze veranderende leefomstandigheden brengen doorgaans met zich mee dat er minder inkomsten zijn. Diverse ouders proberen wat bij te verdienen, bijvoorbeeld als dagloner in de bouw, maar die inkomsten zijn erg laag en onzeker. Gezinnen hebben daardoor onvoldoende middelen om hun kinderen verder nog naar school te laten gaan.

Ook ondersteunen we diverse kinderen uit onvolledige gezinnen. Na een scheiding blijven de kinderen vaak bij de moeder, maar het is voor vrouwen bijzonder moeilijk om geld te verdienen. Sommigen zoeken op de graslanden naar geneeskrachtige kruiden en paddenstoelen om die te verkopen voor het maken van Tibetaanse medicijnen, anderen proberen als naaister iets te verdienen of verkopen wierook, waarmee ze vaak niet meer dan €3,00 per dag verdienen. Zonder ondersteuning zouden deze vrouwen hun kinderen absoluut niet naar school kunnen laten gaan, zelfs niet naar een basisschool.
 

Uitbetalen studiebeurzen

Uitbetalen van de studiebeurzen
Studenten die in Lhasa studeren komen iedere maand op het kantoor van onze Tibetaanse medewerkers langs en krijgen dan de maandelijkse studiebijdrage. De studenten vertellen dan hoe het met de studie gaat en onze mensen geven als dat nodig is adviezen.

Anderen studeren aan een universiteit in China, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt fors vergroten. Deze studenten en de studenten die elders in Tibet studeren, krijgen per half jaar hun beurs uitgekeerd. Zij houden onze lokale medewerkers per telefoon en e-mail regelmatig op de hoogte van hun studieresultaten en vertellen hoe het met hen gaat zo ver van huis. Voor sommigen is het een enorme stap om zo ver weg te gaan studeren. Onze mensen helpen hun op weg door regelmatig te bellen of te e-mailen.

  • Champa Dorje voor een zelfgemaakte muurschildering
  • Sangmo maakt haar school af en gaat dan naar de universiteit.
  • De dappere Kunchok kan nu studeren.

Studenten

Een bijzondere student is Champa Dorje, 18 jaar. Hij is opgevoed door zijn grootouders, omdat zijn moeder ongehuwd was toen Champa Dorje werd geboren. Zijn grootouders hadden zelf al twaalf kinderen grootgebracht. Ze namen Champa Dorje liefdevol op, maar hadden nauwelijks geld voor onderwijs. Hun schapen en yaks waren ze in het kader van de plattelandshervorming kwijtgeraakt. Champa Dorje ging op zijn twaalfde jaar het klooster in, de goedkoopste vorm van onderwijs. Al gauw viel Champa Dorje's tekentalent op. Vanaf zijn veertiende kwam hij in de leer bij een tangkaschilder, een oude monnik. Hij heeft bijna drie jaar les gehad van deze oude meester.
Dankzij een financiële ondersteuning van onze stichting kon Champa Dorje les krijgen aan de erkende vooropleiding en toelatingsexamen doen voor een zeer goede kunstacademie. En … hij is geslaagd!  We zullen de komende jaren Champa Dorje’s opleiding betalen.

We kregen onlangs het verzoek om Kunchok, een 19-jarige jongen te helpen. Hij zit nu op de universiteit en studeert Tibetaans. Nadat we het verzoek hadden gelezen hebben we direct besloten hem te helpen. Leest u zelf maar waarom.

Deze 19 jarige jongen is opgegroeid zonder vader, en al op jonge leeftijd overleed zijn moeder aan kanker. Hij is toen verder opgevoed door zijn grootouders. Die zijn beiden overleden toen hij tiener was. Het ging toen een tijd niet zo goed op school, maar hij heeft het uiteindelijk toch allemaal weer opgepikt. En nu zit hij op de universiteit!
Kunchok heeft geen huis of kamer, hij slaapt op de grond in de bibliotheek van de universiteit. Hij heeft het schoolgeld voldaan door geld te lenen en veel mensen hebben hem geholpen met kleine donaties, 10 yuan, 20 yuan enz. Hij is afgelopen augustus in het eerste jaar begonnen. Hij werkt in de avonden in een restaurant en in de weekenden als bouwvakker, als er tenminste werk voor hem is. Al zijn geld gaat op aan schooldingen zoals boeken, enz. Hij heeft soms geen geld om te eten. In de schoolvakanties, als de school gesloten is, slaapt hij vaak een paar nachten bij leraren en een paar nachten bij klasgenoten. Zoals jullie zien, dit is zo’n dappere jongen en zo’n doorzetter. Hij heeft het zwaar. Zien jullie mogelijkheden om hem te helpen?


Norbu, een erg intelligente jongen die we ondersteunen, heeft na zijn vader ook zijn moeder verloren. Het schoolgeld voor het eerste jaar van de universiteit heeft hij bij elkaar kunnen bedelen. Met onze hulp kan hij zich nu volledig richten op zijn studie.  

Sangmo, een meisje in dezelfde positie als Norbu, had een onderwijzer op de basisschool die zoveel vertrouwen in haar had dat hij 1 jaar haar schoolgeld heeft betaald. Maar toen hield het helaas op. Ze studeert nu met een studiebeurs van Tibet naar School aan de middelbare school en gaat volgend jaar naar de universiteit.

  • Lobsang studeert aan de universiteit voor leraar Engels.
  • Wangmo doet een economische opleiding.
  • Pomo doet een opleiding tot verpleegkundige.

Brieven van studenten

Regelmatig ontvangen we brieven van de studenten die we ondersteunen.

Tseten schreef ons deze prachtige, ontroerende brief. Het begint met een gedicht:

 Love deep as an ocean
Thankfulness high as a mountain
Heart pure as white snow
Heart as white as the heaven

This kind of compassion person you are. You have saved my life, like a Buddha you have helped my life. You give me the brightness like the sun. The fact that you help me gives me new opportunities for my future. I study very hard and I am going to work very hard like a bee making honey so I can make a great future. My family is very poor and that’s why you help us. I almost had to stop my studies but because of your help I can continue. My family is so poor because we were nomads before but we were forced to become farmers but we have no land. My parents are now construction workers and this money we need for food. I have this helper now and I am going to study very hard and I hope
to become a college or university professor because I would like to pass on the knowledge I have. And I would like to become like you, help other young students to finance their education.
Sincerely,
Tseten

Ook de brief van Wangmo is hartverwarmend. 

Dear sponsors, Thanks very much for your help with my school fee. From the bottom of my heart, I thank you very much. Because of your help with my school fee, I get more power/energy to become a better student and to continue studying. From that power, I get the feeling I will continue to study very hard. This I will promise myself starting from today. I hope I can become a great academic.
Tashi delek,
Wangmo

Onlangs kregen we een enthousiaste brief van student Lobsang, waarin hij vertelt hoe het met hem gaat. En het gaat heel erg goed met hem. Hij kreeg dit jaar een prijs voor uitzonderlijk presteren in zijn periode!   

Dear sponsors,
How are you? How time flies! It is near to midterm of the semester, steps of life always leave us quietly, but we don’t know it yet. I am doing well here and I can concentrate my energy on study nowadays. I paid the tuition last week. I can’t do nothing for you instead of your kindness, what I can do is work hard. I’ll do my best in the future. We all know that money is not easy to earn. Also I made a promise that work hard in front of you. I’ve kept it in my bottom of heart and won’t forget it forever.
I got the highest scores in my class during the 2010 to2011 and I am the first among four classes (161 students ) in these three years. My average score of every subject is 86%. I got a prize (best teacher on work experience) from our school. All these achievements come from you, my life situation would be another way without you . The biggest pleasure in my life is has known you. It is getting colder and colder, taking care yourself. Tashi delek!
Your sincerely Lobsang 
 

Pomo studeert aan de Tibetaanse universiteit in Lhasa en stuurde ons in september een brief. Zij doet een opleiding tot verpleegkundige. Ze vindt de studie niet gemakkelijk, maar doet haar uiterste best

Dear sponsors,
Thank you for helping me. 
We have total 11 subjects this semester. The study pressure is huge, my grades are average in my class, but don't worry, I will not let you guys disappointed, I won't waste you guys efforts. I am determined to continue study hard to be a good college student. You paid for my tuition for last two years, truly thank you very very much for helps that I have received from you. I will remember it forever, I will not forget, I hope you continue support me for the future.  T
hank you very  much, Pomo

De stichting betaalde al de middelbare schoolopleiding van Dirchen Dorjee. Zij komt uit Medrogongkar, de regio waar we jarenlang de basisscholen ondersteund hebben. Zij slaagde met zeer goede cijfers voor het toelatingsexamen voor de universiteit in Xian. Ze is daar inmiddels begonnen aan haar studie Management en organisatie. Ze moest wel wat wennen, schreef ze, zo ver van huis, maar ze is blij te kunnen studeren. Onlangs stuurde ze een mail. Haar allereerste mail in het Engels.

Respect sponsors,
Hello. I am Dirchen Dorjee. We have beginning of term. The weather here is very hot, my English is very poor. Can't dialogue with you. I'm so sorry. This is the first personally opportunity really thank you! Today is the Mid-Autumn festival. But in Tibet have not habit this festival, but there put a three-day leave school for festival students are held some party, also bought some cakes for us. In the bedroom are six other Tibetan students, feel like in Tibet, but the weather here is very poor, but has been habit. You tell me to study hard, to get a higher degree. I'll try my best.
The first writing in English .Sorry to write is not very good. Wish you good health  every day. T
ashi delek, Dirchen Dorjee                                   

De stichting betaalde ook voor het onderwijs van Migmar. Zij sloot de middelbare school af en slaagde met hoge cijfers voor het toelatingsexamen voor de hogeschool in Lhasa. Ze deed haar uiterste best op een Engelse brief aan ons. Het is heel bijzonder hoe goed zij al Engels schrijft. 

Dear my sponsor,
I am sorry I haven’t written to you for so long. How are you? I hope you are well. Here I am fine, and studying hard. So you don’t have to worry about me. I received the money you sent, thanks very much. I am grateful for your help. I will never forget your kindness. I will end this letter. I can’t write English very well. I am sorry if there are many mistakes.  
Sincerely, Migmar

  • Tendor
  • Yangtsom
  • Tsedan werkt nu op het station van Nacqu.
  • Tashi Tsomo heeft werk gevonden als ICT-specialist.

Afgestudeerde studenten

Vanaf het moment dat we begonnen met het ondersteunen van individuele studenten zijn er nu 27 afgestudeerd. Daarvan hebben 24 studenten door hun opleiding werk gevonden! 

Tendor, inmiddels 26 jaar, studeerde aan het Tibetan Medical College in Lhasa. Hij behoorde steeds tot de beste studenten. Hij is inmiddels bezig met zijn promotieonderzoek naar Specifieke Tibetaanse medicijnen. Hij werkt aan het Tibetaans ziekenhuis in Lhasa en geeft als docent les op de universiteit.

Yangtsom werkt bij de gemeente in Namling.

Tashi Nyima, 25 jaar, studeerde aan het Agricultural College in Lhasa. Zij heeft nu een baan bij een agrarisch bedrijf Shigatse.

Tashi werkt in het ziekenhuis in Nacqu. 

Tashi Tsomo studeerde ICT aan de universiteit in Qinghai en vond een baan als ICT-er in Lhasa. 

Tsedan Dolma studeerde aan een hogeschool in Beijing verkeerskunde en werkt nu op het station in Nacqu.