• Opleiding tot kleermaakster
  • De timmerlieden in opleiding
  • Groentekassen
  • Stage lopen bij de restauratie van een klooster.

Beroepsonderwijs Historie 2004 -2008

Na de Senior Middle school kunnen studenten zich aanmelden voor hogeschool of universiteit. Wie die ambitie niet heeft, of de toelatingsexamens niet haalt, keert terug naar zijn of haar ouderlijk huis. Deze leerlingen bleven vervolgens thuis, hielpen de ouders met het hoeden van het vee en het bewerken van het land en hadden doorgaans een toekomst als boer voor zich.


Timmerlieden, kleermakers en schilders
Een land heeft meer nodig dan alleen boeren: waar was de gelegenheid om een vak, een ambacht te leren? Een goede opleiding bleek er in Tibet eigenlijk niet te zijn. In 2004 kregen we van de dorpshoofden van Kelok een leeg gebouw toegewezen om daar een school voor beroepsonderwijs te starten voor 7 jongens en 7 meisjes uit de regio, die daar een opleiding konden volgen.   


 Er werd gekozen voor 3 richtingen: kleermaker, timmerman en schilder. Docenten werden gezocht en gevonden, materialen en gereedschappen aangeschaft. In drie jaar tijd zullen de jongens en meisjes worden geschoold in de technieken, maar ook in het opzetten van een eigen bedrijfje, het inkopen van materialen en het onderhandelen.
Na hun afstuderen zullen ze de gelegenheid krijgen om met een microkrediet een start te maken met een eigen bedrijfje.  

Tuinbouw

Al tijdens hun opleiding verdient de school een groot deel van de kosten terug: dorpelingen huren de studenten volop in voor het maken van kledingstukken en meubilair, en assisteren ze bij de bouw van nieuwe huizen. Het hiermee verdiende geld wordt direct gebruikt voor de lopende kosten van de school en het aanschaffen van de materialen.

Door het gebleken succes van de opleiding werd met de dorpshoofden overlegd over nieuwe richtingen. We kozen voor een nieuwe opleiding tuinbouw, omdat we zien dat in Tibet meer en meer gebruik gemaakt wordt van eenvoudig kassen waarmee het teelseizoen verlengd kan worden. Van oudsher is het landbouwseizoen erg kort, omdat van oktober tot en met april de vorst in de grond zit. Met deze kassen is een langer seizoen mogelijk, maar zijn ook diverse andere gewassen te kweken. Tibetanen wennen steeds meer aan de diverse groentesoorten die op de markt komen, en er is een groeiende vraag naar.

Zes jongens van het beroepsonderwijs rondden hun opleiding met succes af. Tijdens hun opleiding werden zij
al regelmatig bij wijze van stage ingezet om huizen in de dorpen op te knappen. Ook werkten zij aan de renovatie van een
klooster. Inmiddels hebben ze nu zoveel praktijkervaring dat zij zelfstandig aan het werk zijn. Tijdens de lustrumviering in
november 2008 is er geld ingezameld voor timmerkisten voor de afgestudeerden. We hebben voor deze zes jongens geld
achtergelaten voor de aanschaf van timmerkisten. Wij wensen de jonge timmerlieden een goede toekomst toe!