Leerling heeft zojuist haar studiebeurs ontvangen.

Financieel beleid

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het waarborgen van de continuïteit. Dat wil zeggen dat we niet eerder een nieuwe aanvraag voor een beurs honoreren We krijgen rgelmatig aanvragen voor nieuwe beurzen, maar helaas kunnen we die op dit moment niet honoreren. We hebben te weinig reserves om nieuwe studenten de garantie te bieden dat we ze de gedurende de duur van hun gehele studie kunnen ondersteunen. Zolang we die garantie niet kunnen bieden nemen we geen nieuwe studenten aan. 

• Voor het onderwijs aan Tibetaanse kinderen en jongeren in Tibet betekent dit dat men ervan op aan kan dat de hulp die wordt gegeven structureel is;
• Voor de donateurs in Nederland en België betekent dit dat men de zekerheid heeft dat de donaties die worden gedaan op een verantwoorde manier worden besteed.

Een ander en niet minder belangrijk aspect van het financiële beleid is het zo laag mogelijk houden van de overhead-kosten. Dit kunnen wij realiseren doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken. De bestuursleden ontvangen géén vergoedingen voor hun werk, ook niet voor reis- en vergaderkosten. De nieuwsbrieven worden meer en meer verzonden per e-mail, waardoor de verzendkosten laag zijn. 

Stichting Tibet naar School heeft ervoor gekozen géén CBF-keur (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. De overhead van de stichting schommelt tussen de 1% en 2%.

 

Bekijk financieel jaarverslag 2021