Waar in Tibet?

Vanaf 2008

In 2008 moesten we door de onlusten in de aanloop naar de Olympische Spelen onze activiteiten op de basisscholen stoppen. Zie voor 1998-2008: Wie zijn wij?

De stichting verstrekte vanaf 2008  studiebeurzen aan ruim 150 talentvolle jonge Tibetanen en aan leerlingen uit kansarme gezinnen voor het volgen van voortgezet, middelbaar en hoger- en universitair onderwijs. Een groot aantal is inmiddels afgestudeerd en hebben veelal werk kunnen vinden. In 2017 ontvingen nog 25 studenten een beurs. 

Historie Tibet naar school 1998 tot 2008

In 1998 begonnen we met de ondersteuning van de school in het dorpje Longdun Dechen, gelegen in het district Medrogongkar. Tussen 1998 en 2008 ondersteunden we uiteindelijk 9 basisscholen, drie gezondheidscentra en een school voor beroepsonderwijs in dit gebied.

Vanaf 2008 mochten we de scholen niet meer ondersteunen. Start studiebeurzen aan individuele studenten.