Voortgezet onderwijs

De stichting ondersteunt leerlingen uit arme gezinnen met een maandelijkse bijdrage voor schoolboeken, kleding en internaatsgelden.
 

Pasang Tsering

Junior Middle School

Vanaf het 12e jaar kunnen kinderen naar het voortgezet onderwijs, ook wel Junior Middel School genoemd. Leerlingen, die van hun 7e tot hun 11e jaar naar de basisschool zijn geweest, kunnen een toelatingsexamen doen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen staan in de middelgrote steden. Toch zijn die scholen voor veel leerlingen te ver van hun dorp verwijderd, waardoor ze op een internaat moeten. De leerlingen lopen aan het begin van de week vaak uren om bij school te komen. Door de week zijn dan intern. Aan het eind van de week lopen ze weer uren terug naar huis om in het weekend thuis bij hun familie zijn.

De stichting ondersteunt enkele middelbare scholieren, zoals PasangTsering. De vader van PasangTsering kwam bij een vrachtwagenongeluk om het leven. Een oom van hem zorgt voor hem, maar heeft niet voldoende geld om Pasang Tsering nog langer nog school te laten gaan.                                                                                                                                                          De moeder van Pela Tsomo verliet het gezin 7 jaar geleden. Vader Nima verdient af en toe wat geld als kok voor toeristen. Nu er nauwelijks toeristen zijn, heeft hij geen inkomen. Ze hebben geen vaste verblijfplaats in Lhasa.                                  Ook Dawa ondersteunen we, waardoor zij haar school af kan maken.                                    

Highschool

 Als leerlingen het op de Junior Middle School goed doen, kunnen ze na drie jaar een toelatingsexamen doen voor het hoogste niveau, de highschool. De highschool is alleen in Lhasa. Voor bijna alle leerlingen uit de dorpen, die naar de highschool kunnen, betekent het dat ze naar een internaat moeten of bij familie worden ondergebracht. 

Hoewel het onderwijs voor het voortgezet onderwijs gratis is, is de opleiding voor veel ouders te duur door de bijkomende kosten als boeken, schrijfgerei en leefgeld,  als de leerlingen niet thuis kunnen wonen.

Op het platteland werd tot 2010 op de basisschool en het voortgezet onderwijs in  het Tibetaans lesgegeven, maar de overheid heeft bepaald dat vanaf 2010 het Chinees de eerste taal is en dat Tibetaans de tweede taal is. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en scheikunde en Engels staan op het lesrooster. De Junior Middle School duurt 3 jaar.