Leerling heeft zojuist haar studiebeurs ontvangen.

Financieel beleid

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het waarborgen van de continuïteit. Dat wil zeggen dat projecten niet eerder worden opgestart dan dat we kunnen garanderen dat we het project blijvend kunnen ondersteunen. Ook wordt een vervolgfase binnen een project pas geïnitieerd als er voldoende financiële zekerheid bestaat omtrent het behalen van de doelstellingen.
• Voor het onderwijs aan Tibetaanse kinderen en jongeren in Tibet betekent dit dat men ervan op aan kan dat de hulp die wordt gegeven structureel is;
• Voor de donateurs in Nederland en België betekent dit dat men de zekerheid heeft dat de donaties die worden gedaan op een verantwoorde manier worden besteed.

Een ander en niet minder belangrijk aspect van het financiële beleid is het zo laag mogelijk houden van de overhead-kosten. Dit kunnen wij realiseren doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken. De bestuursleden ontvangen géén vergoedingen voor hun werk, ook niet voor reis- en vergaderkosten.

Stichting Tibet naar School heeft ervoor gekozen géén CBF-keur (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. De overhead van de stichting schommelt tussen de 1% en 2%.

 

Bekijk financieel jaarverslag 2016