Doelstelling

De stichting wil het onderwijs en de leefomstandigheden van Tibetaanse kinderen en jongeren in Tibet verbeteren. Zij heeft geen politieke doelstelling. Tibet naar school is een onafhankelijke stichting en werkt met vrijwilligers.
Alles wat de stichting onderneemt komt voort uit de wensen en behoeften van de mensen zelf.


Uitgangspunten

 

  • Tibetaanse cultuur – alles wat de stichting ondersteunt moet passen binnen de unieke Tibetaanse cultuur. De stichting stimuleert het behoud van de Tibetaanse cultuur. 
  • Continuïteit – alles wat er wordt geïnitieerd moet uitvoerbaar en haalbaar zijn en er moet uitzicht zijn op continuïteit van de ondersteuning.
  • Onafhankelijkheid – de hulp van de stichting mag de mensen niet afhankelijk maken, maar moet juist leiden tot zelfstandigheid, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het verkrijgen van grotere kansen en keuzemogelijkheden. De stichting creëert daarvoor de basisvoorwaarden.