De nieuwsbrief van november 2017 is uit.

Nu, aan het eind van 2017, brengen we u weer met veel plezier op de hoogte van het wel en wee van onze studenten. Sinds we in 2009 startten met het verstrekken van studiebeurzen voor de universiteit of hogeschool hebben bijna 150 studenten een beurs van ons ontvangen. We krijgen nog steeds veel aanvragen voor nieuwe beurzen, maar helaas kunnen we die op dit moment niet honoreren, omdat we te weinig reserves hebben om nieuwe studenten de garantie te bieden dat we ze de gedurende de duur van hun gehele studie kunnen ondersteunen. Zolang we die garantie niet kunnen bieden nemen we geen nieuwe studenten aan.

Wilt u een student voor meerdere jaren ondersteunen, laat het ons weten. 

Het is meer dan ooit van groot belang dat jonge Tibetanen goed opgeleid zijn om nog kans te hebben op werk in de snel moderniserende maatschappij, die meer en meer bepaald wordt door Chinesen. Met uw financiële ondersteuning, krijgen op dit moment  25 studenten een beurs van de stichting. De studenten zijn erg blij met uw hulp, want zonder die hulp zouden ze niet kunnen studeren of hun schoolopleiding kunnen afmaken. Ze schreven ons weer mooie en ontroerende bedankbrieven, die u in de nieuwsbrief kunt lezen.  

Lees de Nieuwsbrief van november 2017

Wilt u een donatie overmaken?

Ons banknummer is:NL27INGB0008015905

 

Het financieel jaarverslag 2017 staat onder 'Financieel beleid'. 

Internetbedrijf Slash2 in Groningen sponsorde ons met het ontwikkelen van een Content Management Systeem.  

 

AVG De stichting Tibet naar school werkt conform een privacyprotocol.  Het protocol is te vinden onder Info ontvangen.